HARGA INSURAN RENDAH ? KALAU ..

Menjadi matlamat setiap syarikat yang terlibat dengan perniagaan untuk mencari keuntungan sebanyak yang mungkin. Termasuklah syarikat yang terlibat dalam perniagaan insuran.

Keuntungan yang diperolehi oleh syarikat insuran banyak bergantung kepada berapa ramai bilangan pelanggan mereka yang membuat tuntutan dalam setiap tahun.

Lebih ramai pelanggan membuat tuntutan menyebabkan syarikat insuran terpaksa mengeluarkan jumlah gantirugi yang besar dan ini akan menjejaskan kewangan dan keuntungan syarikat.

Satu cara untuk syarikat insuran mengelakkan kerugian ialah dengan menaikkan harga insuran yang dikenakan kepada pelanggan mereka. Tetapi syarikat insuran tidak boleh menaikkan harga terlalu tinggi kerana mereka juga bersaing dengan beberapa syarikat insuran yang lain. Kalau harga yang dikenakan terlalu tinggi, pelanggan mereka akan lari ke syarikat insuran lain.

Oleh itu untuk memastikan harga insuran berada pada tahap yang rendah, jenayah mestilah juga berada pada kadar yang rendah. Kurang jenayah maka kuranglah berlaku kecurian kenderaan, dan kuranglah pelanggan membuat tuntutan gantirugi kepada syarikat insuran.

Keupayaan dan kecekapan polis untuk menyelesaikan kes curi kenderaan juga mestilah berada pada tahap yang tinggi. Kalau kenderaan yang dicuri dapat ditemui oleh polis dengan cepat, sudah tentu syarikat insuran tidak perlu membayar ganti rugi kepada pelanggannya.

Satu perkara lagi faktor yang membuatkan pelanggan menuntut pampasan ialah bila berlaku kemalangan kepada kenderaan. Kenderaan yang terlibat dengan kemalangan perlu dibaiki atau diganti baru, dan kosnya ditanggung oleh syarikat insuran. Lebih ramai pelanggan membuat tuntutan, lebih banyaklah kos yang terpaksa ditanggung oleh syarikat insuran. Untuk mengelak dari terus mengalami kerugian, syarikat insuran tidak ada pilihan selain dari menaikan kadar premium atau harga insuran yang dikenakan kepada pelanggan mereka.

Itu belum termasuk lagi kerugian yang ditanggung oleh syarikat insuran disebabkan penipuan yang dilakukan oleh bengkel-bengkel kereta yang mengenakan caj membaiki yang jauh lebih tinggi dari caj sebenar.

Bagaimana kemalangan dapat dikurangkan? Ini perlu kepada pemandu yang berhemah, kenderaan yang selamat dan jalanraya yang sempurna.

Bagaimana kecurian dapat dikurangkan? Ini melibatkan moral dan akhlak rakyat Negara ini.

Yang pastinya harga insuran yang dikenakan oleh syarikat insuran kepada kita itu sangat berkait rapat dengan sikap kita semua.   

0 comments:

Post a Comment